Hỗ trợ trực tuyến

TGĐ Đỗ Huy Đạt
SĐT : 0903 435 224

Mr Lê Hữu Cảnh
SĐT : 0913 329 695

Videos

Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng

kính chào quý khách

Tin tức và sự kiện

Xem tất cả
38 lượt xem | : Jul 19, 2016

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng

Xem chi tiết
36 lượt xem | : Jul 19, 2016

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng

Xem chi tiết
92 lượt xem | : Jun 6, 2016

Thông báo về việc ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chinh 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Xem chi tiết
90 lượt xem | : Jun 6, 2016

Hợp đồng kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (06/06/2016)

Xem chi tiết