Hỗ trợ trực tuyến

TGĐ Đỗ Huy Đạt
SĐT : 0903 435 224

Mr Lê Hữu Cảnh
SĐT : 0913 329 695

Videos

Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng

kính chào quý khách

Tin tức và sự kiện

Xem tất cả
7 lượt xem | : Mar 22, 2017

Báo cáo thường niên năm 2016 của C.ty CP Điện nước lắp máy HP

Xem chi tiết
21 lượt xem | : Mar 15, 2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016

Xem chi tiết
21 lượt xem | : Mar 15, 2017

Phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2017

Xem chi tiết
23 lượt xem | : Mar 15, 2017

Thông báo Họp ĐHĐCĐ 2017 và Xác nhận trả cổ tức bằng tiền

Xem chi tiết
23 lượt xem | : Mar 14, 2017

Dự thảo nghị quyết tại ĐHĐCĐ 2017

Xem chi tiết
20 lượt xem | : Mar 14, 2017

Trình ĐHĐCĐ để lựa chọn đơn vị Kiểm toán và trả thù lao HĐQT-BKS

Xem chi tiết
22 lượt xem | : Mar 14, 2017

BC Phương án phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Xem chi tiết
23 lượt xem | : Mar 14, 2017

BC Kết quả KD và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

Xem chi tiết