Hỗ trợ trực tuyến

TGĐ Đỗ Huy Đạt
SĐT : 0903 435 224

Mr Lê Hữu Cảnh
SĐT : 0913 329 695

Videos

Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng

kính chào quý khách

Tin tức và sự kiện

Xem tất cả
6 lượt xem | : Apr 27, 2017

Nghị quyết HĐQT về tăng vốn sơ hữu thông qua việc phát hành cổ phiếu

Xem chi tiết
30 lượt xem | : Apr 19, 2017

Báo cáo quyết toán Q1-2017 của Công ty CP Điện nước lắp máy HP

Xem chi tiết
53 lượt xem | : Mar 29, 2017

Thông báo kết quả GD Cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Xem chi tiết
75 lượt xem | : Mar 27, 2017

Báo cáo của BKS trình ĐHĐCD 2017 về tình hình hoạt động của BKS năm 2016

Xem chi tiết
46 lượt xem | : Mar 26, 2017

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được thông qua

Xem chi tiết
62 lượt xem | : Mar 26, 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Xem chi tiết
69 lượt xem | : Mar 22, 2017

Báo cáo thường niên năm 2016 của C.ty CP Điện nước lắp máy HP

Xem chi tiết
63 lượt xem | : Mar 15, 2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016

Xem chi tiết