Hỗ trợ trực tuyến

TGĐ Đỗ Huy Đạt
SĐT : 0903 435 224

Mr Lê Hữu Cảnh
SĐT : 0913 329 695

Videos

Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng

kính chào quý khách

Tin tức và sự kiện

Xem tất cả
15 lượt xem | : Jun 21, 2017

Đề nghị điều chỉnh do bổ xung thêm chứng khoán

Xem chi tiết
14 lượt xem | : Jun 21, 2017

Đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu của Công ty CP điện nước lắp máy HP

Xem chi tiết
13 lượt xem | : Jun 20, 2017

TB của UBCKNN vv Phát hành thêm cổ phiếu của DNC

Xem chi tiết
28 lượt xem | : Jun 6, 2017

Công bố TT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem chi tiết
30 lượt xem | : Jun 6, 2017

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn CP

Xem chi tiết
51 lượt xem | : May 23, 2017

Thông báo GD cổ phiếu của CĐ nội bộ

Xem chi tiết
44 lượt xem | : May 23, 2017

Thông báo GD cổ phiếu của CĐ nội bộ

Xem chi tiết
48 lượt xem | : May 11, 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Xem chi tiết