Đề nghị thay đổi thông tin khách hàng

Đối tượng:

• Các khách hàng đã có hợp đồng mua bán điện

Thủ tục hồ sơ:

* ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, người đại diện)

Khách hàng mang thông tin cần bổ xung hoặc thay đổi đến văn phòng giao dịch trên địa bàn để được phục vụ
  

* ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

• Khách hàng làm thủ tục thay đổi cần có "Giấy đề nghị thay đổi" (Khách hàng có thể tải về theo mẫu ở đây: BM03.1-KDĐ) và các yêu cầu cho từng nội dung thay đổi sau:

1. Đề nghị thay đổi tên khách hàng.

• Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) hiện tại
• Chứng minh nhân dân/Giấy căn cước/Hộ chiếu của người đại diện khách hàng
• Hộ khẩu thường trú/Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn đúng địa chỉ mua điện của chủ hộ hoặc người được chủ hộ ủy quyền hợp pháp là người đứng tên đăng ký mua điện 

2. Đề nghị thay đổi địa chỉ cấp điện.

• Hợp đồng mua bán điện hiện tại
• Chứng minh nhân dân/Giấy căn cước/Hộ chiếu của người đại diện khách hàng
• Giấy chứng nhận hợp pháp về quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà, đất ở của người đăng ký mua điện như: Quyết định về quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà, đất; hợp đồng mua bán hoặc thuê nhà, đất ở địa điểm cấp điện mới

3. Đề nghị thay đổi mục đích sử dụng.

• Hợp đồng mua bán điện hiện tại
• Chứng minh nhân dân/Giấy căn cước/Hộ chiếu của người đại diện khách hàng

4. Đề nghị thay đổi công suất sử dụng.

• Hợp đồng mua bán điện hiện tại
• Chứng minh nhân dân/Giấy căn cước/Hộ chiếu của người đại diện khách hàng
• Bảng kê công suất sử dụng điện (Khách hàng có thể tải về theo mẫu ở đây: BM02.2-KDĐ)

5. Các đề nghị khác.

• Khách hàng liên lạc theo số điện thoại trên hóa đơn tiền điện hoặc đến trực tiếp tại văn phòng giao dịch của Công ty trên địa bàn để được hỗ trợ. 


Lưu ý:

• Nếu không có HĐMBĐ hoặc bị mất phải chứng minh được là đại diện khách hàng đã nộp tiền điện tối thiểu 03 tháng gần nhất 
• Nếu là doanh nghiệp thì phải có công văn đề nghị đã ký và đóng dấu của người đại diện và một trong các giấy tờ có liên quan đến khách hàng mua điện và nội dung thay đổi
• Khách hàng cần trực tiếp làm việc với bộ phận tiếp nhận đề nghị để giải quyết các yêu cầu và thống nhất các điều khoản khác nếu có
• HĐMBĐ hiện tại phải được thanh lý và ký lại mới theo nội dung thay đổi


Tin tức công ty