Tạm dừng - Thanh lý

• Khách hàng muốn tạm dừng hoặc thanh lý HĐMBĐ phải tới văn phòng đơn vị quản lý để được giúp đỡ hoàn thiện thủ tục theo yêu cầu. 

• Hồ sơ yêu cầu (không lưu giữ, chỉ xác lập thông tin): 

- HĐMBĐ đang thực hiện
- CMND/Căn cước/Hộ chiếu của người đại diện  hợp đồng

• Nhân viên tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của khách hàng phải xác lập biên bản làm việc ghi rõ thông tin và nội dung yêu cầu cùng với các điều khoản cụ thể có liên quan rồi thống nhất các biện pháp giải quyết với khách hàng.

Tin tức công ty