<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2021
Thông báo tuyển dụng lao động (Kỹ thuật điện - Kỹ thuật nước) 
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty