<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2022
Thông báo tuyển dụng công nhân/kỹ thuật điện - nước làm việc tại TP.Hải Phòng và TP.Hạ Long
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty