<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
QĐ V/V THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG TẠI CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC HẠ LONG
Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng tại Công ty CP Điện nước Hạ Long!
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty