<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
Thông báo tuyển dụng
Tuyển kỹ thuật - Công nhân quản lý, vận hành lưới điện hạ thế.
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty