<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
THÔNG BÁO V/V GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID - 19 ĐỢT 2
Thông báo về việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng do dịch Covid 19 đợt 2 theo công văn số 9764 của Bộ Công thương
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty