<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
NỘI QUY CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG BAN HÀNH NĂM 2021
Nội quy lao động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng ban hành tháng 8 năm 2021
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty