<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
Lễ khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng làm việc Công ty
Lễ khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng làm việc Công ty

Một số hình ảnh trong lễ khởi công xây dựng văn phòng công ty Điện nước lắp máy Hải Phòng

Thông tin công ty