<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
Xây dựng và xây lắp công trình điện nước
Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng đã có những bước phát triển SXKD trên nhiều lĩnh vực, hợp tác với nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố và trong nước
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng đã có những bước phát triển SXKD trên nhiều lĩnh vực, hợp tác với nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố và trong nước, khai thác tối đa các lợi thế về nhân lực, vật lực, mở rộng hoạt động kinh doanh, liên doanh, thi công xây dựng các công trình và phát triển hạ tầng cơ sở.

Một số hình ảnhTin cùng chuyên mục
Thông tin công ty