<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HĐ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021
CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty