<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2021
Công bố thông tin về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% cho cổ đông Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty