<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN THÁI DƯƠNG SUNCO
Báo cáo của Công ty CP Dây cáp điện Thái Dương SUNCO về việc không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu từ ngày 24/09/2021

<<< Xem chi tiết >>>

Thông tin công ty