<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
Quyết định số 63/2013QĐ-TTg ngày 8/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ 25/12/2013.
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 63/2013/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam
Ngày ban hành 08/11/2013
Ngày hiệu lực 25/12/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Tệp đính kèm file63_2013_QD-TTg.pdf
Thông tin công ty