<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính thức áp dụng từ ngày 1/12/2013.
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 134/2013/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Ngày ban hành 17/10/2013
Ngày hiệu lực 01/12/2013
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Tệp đính kèm fileND134-2013-CP.PDF
Thông tin công ty