<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
TB ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN DÂY SAU CÔNG TƠ THÁNG 4 NĂM 2021
Thông báo điều chỉnh giá bán dây sau công tơ tháng 4 năm 2021 do tình hình biến động giá dây - cáp điện trên thị trường đang tăng mạnh
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty