Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

152 KINHDOANH_DNC 04/05/2023

CBTT SỐ 75 NGÀY 04/5/2023 VV KÝ HĐ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO 

Bạn không có bạn bè nào. Viết tên truy cập của người dùng vào hộp nhập liệu ở trên và nhấp vào nút "Thêm bạn bè".

Người dùng bị chặn

Bạn không có bất kỳ người dùng bị chặn nào. Để thiết lập ngăn chặn, hãy chọn một người dùng và chọn chặn từ các hành động thả xuống.