Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

1793 admin 05/05/2023

Thông báo về việc điều chỉnh giá điện từ ngày 04/5/2023

Công ty CP Điện nước lắp máy thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi giá bán điện theo Quyết định 1062 của Bộ công thương ngày 04/5/2023 và cách tính tiền điện cho kỳ hóa đơn tháng 5/2023 của Công ty với từng khu vực cụ thể theo Lịch chốt số đã quy định.

Bạn không có bạn bè nào. Viết tên truy cập của người dùng vào hộp nhập liệu ở trên và nhấp vào nút "Thêm bạn bè".

Người dùng bị chặn

Bạn không có bất kỳ người dùng bị chặn nào. Để thiết lập ngăn chặn, hãy chọn một người dùng và chọn chặn từ các hành động thả xuống.