Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

344 KINHDOANH_DNC 01/08/2023

NGHỊ QUYẾT SỐ 03 NGÀY 01/8/2023 CỦA HĐQT

Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 10% /vốn Điều lệ

Bạn không có bạn bè nào. Viết tên truy cập của người dùng vào hộp nhập liệu ở trên và nhấp vào nút "Thêm bạn bè".

Người dùng bị chặn

Bạn không có bất kỳ người dùng bị chặn nào. Để thiết lập ngăn chặn, hãy chọn một người dùng và chọn chặn từ các hành động thả xuống.