Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

131 KINHDOANH_DNC 01/11/2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH PHÚ QUỐC

Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2023 về việc thành lập Chi nhánh Phú Quốc

Địa chỉ: Phường An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Bạn không có bạn bè nào. Viết tên truy cập của người dùng vào hộp nhập liệu ở trên và nhấp vào nút "Thêm bạn bè".

Người dùng bị chặn

Bạn không có bất kỳ người dùng bị chặn nào. Để thiết lập ngăn chặn, hãy chọn một người dùng và chọn chặn từ các hành động thả xuống.