Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

197 admin 14/11/2023

Thông báo thay đổi ngày ghi chỉ số và tính hóa đơn tiền NƯỚC từ kỳ hóa đơn tháng 11 năm 2023

Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng xin thông báo tới Quý khách hàng sử dụng nước sạch trên tất cả các địa bàn quản lý của Công ty về việc thay đổi ngày ghi chỉ số đồng hồ nước, tính hóa đơn và thời hạn thu tiền nước.

Bạn không có bạn bè nào. Viết tên truy cập của người dùng vào hộp nhập liệu ở trên và nhấp vào nút "Thêm bạn bè".

Người dùng bị chặn

Bạn không có bất kỳ người dùng bị chặn nào. Để thiết lập ngăn chặn, hãy chọn một người dùng và chọn chặn từ các hành động thả xuống.